Verksamhet och arbetssätt


På Eken har vi barnen i fokus. Vi arbetar aktivt med natur och miljö. Vi leker, utforskar och har roligt tillsammans. Alla barn ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov och barnens lek och nyfikenhet genomsyrar våra dagar. I vår utomhusmiljö får vi ytterligare inspiration till att leka och lära och möta naturen i dess skiftningar.

Vi tar tillvara på barnens tankar och ideer samt deras förmåga att ta ansvar och vi strävar också efter att förbereda dem för de rättigheter och skyldigheter som råder i ett demokratiskt samhälle.


Vi vill erbjuda en utvecklande och trygg miljö och givetvis arbetar vi utefter förskolans läroplan. Oavsett vad vi gör - om vi leker, äter eller pysslar så är det en möjlighet till lärande och vi utformar inbjudande lek- och lärmiljöer. Vi stimulerar barnens språkutveckling, matematiska tänkande och intresse för naturvetenskap och teknik och dokumenterar regelbundet med bild och text för att belysa detta.


Personalstyrkan består av 5
engagerade pedagoger och barngruppen består som mest av 26 barn. Vår gemensamma värdegrund bygger på allas lika värde, ett lugnt och tryggt arbetsklimat, positiva, närvarande pedagoger och ett varsamt förhållningssätt till vår miljö.


Vi arbetar åldersintegrerat, vilket innebär att alla barn oavsett ålder träffar varandra varje dag och syskon får vara tillsammans. Det bidrar till att barnen får en större förståelse för varandra, de äldre hjälper gärna de yngre och de yngre utvecklas av att vara med de äldre barnen. Men vi delar också upp oss och har åldersanpassade aktiviteter och grupparbeten för både de äldre resp. yngre barnen. Vi ser till varje barns utvecklingsnivå när vi bestämmer vilken aktivitet barnet kan delta i.

En gång i veckan går de äldre barnen på idrott i Färentuna skolas gymnastiksal och de lite yngre barnen har "miniröris" på Eken. Vi vistas utomhus varje dag i vår fina trädgård som erbjuder stora gräsytor, gungor, klätterställning, sandlådor, cyklar och annat att leka med.


I trädgården har vi också odlingar som barnen är delaktiga i. Vi komposterar allt matavfall och gödslar våra odlingar med bokashi. Ibland går vi iväg till en liten skog eller gör andra utflykter, t.ex. till Färingsö hembygdsgård, som ligger alldeles i närheten. Ett par gånger om året försöker vi komma iväg till eller bjuda in en barnföreställning att spela på Eken.


Sista året på förskolan träffar barnen Färentuna förskolas femåringar några gånger så att de lär känna varandra innan de börjar i förskoleklass tillsammans.

God näringsriktig mat

Vår kock Emy lagar varje dag god och näringsrik mat för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar att orka med dagen på förskolan. När det är möjligt äter vi närodlat och ekologiskt och till varje lunch serveras grönsaker. Vi har fruktstund på förmiddagen och mellanmål med frukt på eftermiddagen.


Vila ute


Barnen som sover efter lunch gör det utomhus under tak, i bekväma varma vagnar, under översyn av pedagogerna.


Rörelse och motorik

Barnen erbjuds sång, gymnastik och dans vid olika tillfällen i mindre och större grupper. Vi leker också mycket utomhus där det finns möjlighet att klättra och springa. 

Hälsa och miljö


Vi strävar efter att vara en giftfri förskola och kemikaliesanerar, väljer miljömärkta rengöringsmedel och gör medvetna val när vi köper in nya saker, oavsett om det handlar om leksaker eller byggmaterial. 

Grön Flagg

Grön flagg är en certifiering som Håll Sverige Rent driver med syfte att arbeta handlingsinriktat med miljö och utveckling i förskola och skola.

På Eken har vi arbetat med Grön flagg sen 2009. Vi utarbetar en handlingsplan - arbetar långsiktigt efter den och skickar in en rapport efter avslutat arbete.

Verktyget Grön Flagg ger barn förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet - samtidigt som vi arbetar med mål och riktlinjer i förskolans läroplan.

Grunden i Grön Flagg är inflytande, allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet.


Ekens fantastiska personal

Martina - Förskollärare och rektor

Majo - Förskollärare

Ezat - Barnskötare

Clara - Vik. barnskötare
Emy - Kock