Att vara förälder på Eken


Att vara förälder i Ekens föräldrakooperativ innebär att du behöver engagera dig lite mer än om ditt barn går i en kommunal förskola. I gengäld får du stor möjlighet att påverka hur förskolan ska drivas, du lär känna alla barn och deras föräldrar och får också en bra och nära relation till personalen. Du får även vara delaktig i och får uppleva ditt barns vardag
på förskolan.


Eken drivs som en ekonomisk förening. När du tackar ja till en barnomsorgsplats på Eken väljer du också att bli medlem i föreningen.
Alla vårdnadshavare är enskilda medlemmar och innehar antingen en styrelsepost eller är del av en arbetsgrupp. Det är föreningen som är arbetsgivare till personalen som jobbar på förskolan. Alla föräldrar är delaktiga i besluten som tas och viktiga frågor diskuteras alltid med 
Ekens rektor.

Medlemsavgiften ligger för närvarande på 100 kr/vårdnadshavare och betalas en gång per år. Barnomsorgsavgiften betalas en gång per månad.
Vår barnomsorgsavgift är inte inkomstbaserad, utan det är samma för alla.
År 2023 ligger den på 600 kr för ett barn och 1000 kr för två barn.

Varje familj har 1-2 arbetsdagar/månad då en vårdnadshavare är med en heldag i verksamheten. Antalet arbetsdagar man har påverkas lite av hur många barn man har på Eken. När man har sin arbetsdag får man en fin inblick i sitt barns vardag på förskolan samtidigt som man är med i barngruppen som en extra resurs och man är också behjälplig med enklare lokalvård såsom att städa av toaletterna, dammsuga och våttorka golven. När vi hjälps åt på det här viset kan vi hålla nere våra kostnader.

Utöver de enskilda arbetsdagarna har vi även en gemensam arbetsdag/termin då vi ses på Eken tillsammans med barnen för att fräscha upp både inne och ute, rensa i rabatter, laga trasiga saker, kanske bygga något nytt till utemiljön samt inte minst grillar vi korv och får träffas. Vi har även en barnfri fest / år då bara föräldrarna  träffas.


Styrelsen sammanträder en gång i månaden och en gång per år har vi årsmöte då alla medlemmar deltar. 

Är man inte med i styrelsen är man med i en arbetsgrupp, t.ex. städ-gruppen som bl.a. ser till att det finns städmaterial och att dammsugaren fungerar eller bygg-gruppen som ansvarar för att se över om något behöver lagas, sättas upp, byggas eller målas m.m. Det finns även en it-grupp, en informationsgrupp, en PA-grupp och en valberedning, med flera grupper.

När ni börjar på Eken får ni en fadderfamilj som hjälper er tillrätta. 

Allt detta bidrar till en känsla av gemenskap och att man som förälder verkligen känner att "det här är vår förskola".
Föräldrar och pedagoger driver förskolan tillsammans i ett nära samarbete. 


Som Eken-familj har man också möjlighet att låna Ekens lokaler för privata tillställningar. 

Vad du ger och vad du får

Vad behöver du tänka på innan du tackar ja till en plats på Eken?


  • Vill jag engagera mig i verksamheten?

  • Har jag möjlighet att genomföra mina arbetsdagar?

  • Har jag intresse för och tid att delta i de olika aktiviteterna?


Vad får du som medlem i vårt föräldrakooperativ?


  • Insyn och delaktighet i ditt barns vardag

  • Lära känna alla barn och vårdnadshavare

  • Ett gott och nära samarbete med trygga, kompetenta pedagoger

  • Stora möjligheter att påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen

Vill du läsa mer om vårt arbetssätt, vår värdegrund och hur t.ex. inskolning går till kan du här ladda ner olika dokument.Inskolning